Parkea zenbakitan

2014
Ezarritako enpresa kopurua 226
Langile kopurua 8.162
I+Gko langileak %26,6
30 urtetik beherakoak %24,5
Goi mailako tituludunak %49,8
Fakturazioa guztira (milioi €) 2.820
Azalera guztira (m²) 2.935.500
Urbanizatutako lurzorua guztira (m²) 1.029.879
Eskuragarri dagoen lurzoru urbanizatua (m²) 195.745
Lurzoruaren betetze maila %81
Egindako eraikinak (m²) 376.119
Parkearen jabetzako eraikinak (m²) 93.139
Eraikinen betetze maila %60